Przepisy postne

W Środę Popielcową i w Wielki Piątek Męki Pańskiej obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości jedzenia. Tego dnia możemy spożyć trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Taki post obowiązuje od 18 do 60 roku życia.

Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych (piątki w ciągu roku, wigilia Bożego Narodzenia) obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku.

ODPUSTY ZWIĄZANE Z WIELKIM POSTEM

W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nienaprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, w każdą niedzielę i piątek za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

SAKRAMENT POKUTY

W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej.