Odpusty listopadowe w tym roku dotyczą całego listopada

1

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w poszczególne dni od 1 do 30 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się choćby tylko w myśli za zmarłych; odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (WO nad. 29 §1, 10).

2

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nabożnie nawiedzą kościół lub kaplicę i odmówią tam Ojcze Nasz i Wierzę; odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (WO nad. 29 §1, 20).